אופנה

אופנה

אופנה

    13/11/2011 - 14:42
    הנהלות בתי הספר "לקחו" את התלבושת האחידה צעד אחד קדימה ויישמו חוקים חדשים להם לטענת התלמידים אין תקדים. עם תחילת שנת הלימודים החליטו בבתי ספר רבים להגביל את לבושם של התלמידים ולדרוש תלבושת...