הכיתה של גבי – כיתה י'א

ייצוגיות אינטרנט

גלטונג רוג'

תרגיל על מרכז ופריפריה

מודל דן כספי של התפתחות אמצעי התקשורת

השלכות אמצעי התקשורת על החברה (יתרונות וחסרונות)

פרסום סמוי

תוכן שיווקי – פוליטיקה של הגדרה

מה בין פרסום גלוי לפרסום סמוי

שאלות אמריקאיות לדוגמא + תשובות

מקורות מידע

כלב השמירה של הדמוקרטיה

מצגת בתקשורת

מבחן לדוגמא לתלמידי יא

תפקידים של התקשורת – סדר יום

חלון בתוך נושא הפרסומות אסכולת החיברות ואובדן הילדות

אירוע מדיה

נושא מס' 1 – יסודות תקשורת המונים

נושא מס' 4 – תקשורת שכנועית פרסומת

התפתחות חברת ההמונים

בחינת מתכונת מבוא לתקשורת המונים – 1 יחל – 2009

בחינת מתכונת מבוא לתקשורת המונים – 1 יחל – 2008