הכיתה של גבי – כיתה י'ב

רב תרבותיות א'

רב תרבותיות ב'

רב תרבותיות

הסרט התיעודי והז'אנר הדוקו-אקטיביזם

הסרט התעודי

כולם רוצים להיות מייקל מור

מושגים

הקליפ יצירת פוסט מודרנית

חשדות בטלוויזיה

האינטרנט ועיתונות המודפסת

סקרים, פונקציות ודיס-פונקציות

אתיקה עיתונאית

האינטרנט והעיתונות המודפסת

האינטרנט וחופש הביטוי

הצדקות לחופש הביטוי

עבודת גמר עיתונות

אסכולת השימושים והסיפוקים

פרשת קו 300

צנזורה פנימיתעצמית

אלימות באמצעי תקשורת

מסמך נקדי

מבחן הודאות הקרובה – בגץ קול העם נ' שר הפנים

אינפוטיינמנט – בידור ידע (information + entertainment)

בעיות באכיפתה של צנזורה צבאית במלחמת לבנון השנייה

הקשר בין חשיפה מצטברת לאלימות במדיה ובין תסמונת השערת העולם המפחיד והאכזר- גרבנר וגרוס

גלוקאליזציה ומדורת השבט

הגבלות חוקיות על חופש הביטוי

מפת התקשורת בישראל

גלוקאליזציה

מושגים שונים

הסתה

תיאוריות ניאו מרכסיסטיות

הבדל בין חוק לאתיקה

ז'אנר הדוקו-אקטיביזם + שיטת השקשוקה