מגמת קולנוע – כיתה י'

סינמה פרדיסו שלי

צילום

חפץ אחד – פנים רבות לו

תולדות הקולנוע א'

מילון מושגים מותאם ליחידה הראשונה באמנות הקולנוע

פורטר וגריפית

לקראת עבודת Shot by shot– 1 יחל בקולנוע-כתה י'

הפיקוח על הוראת התקשורת והקולנוע

רשימת מושגים

סרטים מומלצים

מאגר שאלות לאנסין

עבודת Shot by shot, רשימת סרטים

בגרות 1 יחל שפה קולנועית – טבלה לניתוח סצינה קולנועית

תאורה

פסקול

עריכה מקבילה (צולבת)

עריכה אנליטית קלאסית

נקודת מבט – point of view

מושגים בנושא הנראטיב

סוגי מעברים בין שוטים

צילום – סיכום