מגמת קולנוע – כיתה י"ב

פתיחים והתחלות חדשות

מדדים חדשים לראיה קולנועית אשר נבחנו בעקבות הגל החדש בצרפת

פילם נואר ואימה ומדע בדיוני

קוד ההפקה

מודרניזם- אורסון וולס האזרח קיין

מיז-אנ-סצינה

יצרים BLOW-UP מיכאלאנג'לו אנטוניוני

ניאוריאליזם איטלקי

דוגמה 95

פוסטמודרניזם

הקולנוע הישראלי

ז'אנר סרטי הבורקס