מדעי המחשב כיתה י"א – וירטואלי

עבודה 1- 102013 – מערך חד-מימדי

עבודה 2 -מערך חד-מימדי -תרגול

עבודה 3 – גלישה מגבולות המערך

עבודה 4 -מערך כפרמטר

עבודה 5 – מערך מונים צוברים

עבודה 6 -יעילות של אלגוריתם

עבודה 7 – מערך דו- מימדי

עבודה 8 -מערך דו-מימדי ריבועי

עבודה 9 -תרגילים -מערך דו-מימדי

עבודה 10- תרגילים -פרק 3 בבחינת הבגרות

עבודה 11 -מחלקת שירות

עבודה 12 – מחרוזות

עבודה 13- מיון,חיפוש,מיזוג