מדעי המחשב כתה י' -וירטואלי

משימה 1 – העבודה הראשונה

משימה 2 – התוכנית הראשונה

משימה 3 – הגדרת משתנים

משימה 4 – הוראות קלט פלט

משימה 5 – תרגול קלטפלט

משימה 6 – טבלאות מעקב

משימה 7 -פעולות מתמטיות

משימה 8 – תרגילים מנה שארית

משימה 9 – הוראת תנאי

משימה 10 – תרגול if

משימה 11 – תנאי מורכב

משימה 12 – תרגול תנאי מורכב

משימה 13 – ביטויים בוליאניים

משימה 14 – לולאות for

משימה 15- תרגול לולאת for

משימה 16 – מונה בלולאה

משימה 17 – צובר בלולאה

משימה 18 – בעיות מקסימום ומינימום

משימה 19 – לולאת while

משימה 20 – המשך while

משימה 21 – תרגול לולאת WHILE

משימה 22 – לולאות מקוננות

משימה 23 -לולאות מקוננות -תרגילים

משימה 24 – פעולות המחזירות ערך

משימה 25 – מעקב – פעולות המחזירות ערך

משימה 26 – פעולות שאינן מחזירות ערך