קורס אסמבלר

משימה ראשונה -92013

עבודה 2 – בסיסי ספירה

עבודה 3 – מבנה תוכנית + משתנים

עבודה 4 -הוראות ראשונות + גישה לנתונים

עבודה 5 – מערך חד-מימדי

עבודה 6 – הוראות לוגיות

עבודה 7 – הוראות הזזה

עבודה 8 – הוראות כפל וחילוק

עבודה 9 – מערך דו-מימדי

עבודה 10 – תרגילים מבחינות בגרות

עבודה 11 – כתיבת שגרה תת- תוכנית

עבודה 12- מחסנית

עבודה 13 – מחסנית -המשך

חומר כללי +קישורים

המעבד

יח' זכרון

אוגרים

בסיסי ספירה

על האוגרים

קישורים:

ספר הלימוד

כל הוראות השפה

תכנית הלימודים של משרד החינוך

פסיקות DOS

קישורים