הכיתה של אדריאנה

כימיה לשכבה י׳

סרטון תהליך יצור השוקולד

שאלון בנושא הרגלי צריכת שוקולד

כימיה לשכבה י"א

All bonds-מצגת

מולקולרים

כימיה לשכבה י"ב

אורגנית מתקדמת
מולקולות במסע:

http://www.eshelnet.com/sites/default/files/class/flory/E1_011.swf

http://www.eshelnet.com/sites/default/files/class/flory/E2.swf

http://www.eshelnet.com/sites/default/files/class/flory/HCl.swf

http://www.eshelnet.com/sites/default/files/class/flory/SN1.swf

http://www.eshelnet.com/sites/default/files/class/flory/SN2.swf