היסטוריה עם צביקה י'5

היישוב היהודי באי והתנועה הציוניות בזמן מלחמה"ע ה-1

הצהרת בלפור

המנדט הבריטי על א"י

מאבק היישוב היהודי בשלטון המנדט בא"י

הדיון באום בשאלת אי ותוכנית החלוקה

מלחמת העצמאות וההכרזה על הקמת מדינת ישראל

הבעיות הלא פתורות של ישראל בעקבות מלחמת העצמאות

תהליך הדה – קולוניאליזם באפריקה ובמזרח התיכון

התפרקות הקהילות היהודיות בארצות האיסלם במאה ה-20

מלחמת יום כיפור

מ'כור היתוך' ל'רב תרבותיות'

גזירות אנטיוכוס ותחילתו של מרד החשמונאים

הקמת המדינה החשמונאית

מלחות הורדוס

שלטון הנציבים הרומאים

המרד הגדול

'מירושלים ליבנה'