היסטוריה עם צביקה י"א 4

הלאומיות המודרנית – שורשיה ומאפייניה

התנועה הלאומיות היהודית המודרנית ומאפייניה העיקריים

פעילותו הציונית של הרצל

העליה הראשונה

העליה השניה

הישוב היהודי בא"י והתנועה הציונית בתקופת מלחה'ע ה-1 (1914-1917)

הצהרת בלפור

רפובליקת ויימאר

האידיאולוגיה הנאציונאל-סוציאליסטית

הגורמים והנסיבות לעליית הנאצים לשלטון

המדיניות הנאצית האמטי יהודית בשנים 1933-1939

השואה עד תחילת ביצוע הפתרון הסופי

הגטאות

היודנראט

השואה בימי ביצוע הפתרון הסופי

מחנות ההשמדה

ההתנגדות היהודית

יחס האוכלוסייה בארצות הכיבוש הנאצי

המנדט הבריטי על א"י

מאבק היישוב היהודי בשלטון המנדט הבריטי באי

העברת שאלת א"י לאו"ם ותוכנית החלוקה

מלחמת העצמאות והכרזת המדינה

הבעיות הבלתי פתרות של מדינת ישראל בעקבות מלחמת העצמאות

תהליך הדה-קולוניזציה באפריקה ובמזרח התיכון

מלחמת ששת הימים

מלחמת יום כיפור

תהליך הקליטה בשנות החמישים והשישים (של המאה העשרים)

מכור היתוך לרב תרבותיות