רבייה בצמחים

מצגות:

רבייה מינית בצמחים

הפרייה, פרי, זרע ונביטה

האבקה

מזרע לזרע

הפרייה בצמחים

רבייה ווגטטיבית

מקורות מידע נוספים:

מקורות מידע – מאמרים

רבייה בצמחים – סיכומים

תרגילים:

רבייה מינית בצמחים – תרגול

האבקה – סיכום

ההפריה

הפצת פירות

רבייה וריבוי בצמחים עבודה עצמית לתלמידי יב ביולוגיה