הובלה בצמח

מצגות:

השורש – מבנה ותפקוד

הובלה בצמחים

העלה ותפקידו

חלקיקי הקרקע

יחסי -צמח-מים-קרקע

תרגילים:

תרגול דיות

הובלה תרגול

רקמות הובלה בצמח – סיכום

מערכות מחשב

אתר הבית של ישומי מחשב בהוראת המדעים והחקלאות

תרגול אקסל

מדריך מקוצר להפעלת פקודות בסיסיות בגיליון האלקטרוני

כיצד בוחרים סוג גרף

כיצד בוחרים סוג גרף – אקסל