מערכות מחשב

אתר הבית של ישומי מחשב בהוראת המדעים והחקלאות

תרגול אקסל

מדריך מקוצר להפעלת פקודות בסיסיות בגיליון האלקטרוני

כיצד בוחרים סוג גרף

כיצד בוחרים סוג גרף – אקסל

תרגול נשימה

kadmiyumxls תרגול בגליון אלקטרוני.

_ועריכת גרפים בעזרת אקסל

_סינון או מיון

_ב אקסל

– חשוב

2

_ללמידת אקסל ביולוגים

_לאקסל

_באקסל

photosxls תרגילי אקסל

maiimetzaxl תרגילי אקסל

_תשעenzimp מיומנויות מחשב