נוהל תקשורת עם הורים

1. מורי בית הספר העוסקים בעבודת החינוך שואפים לתת את המענה המיטבי לילדיכם. יש לכבד ולנהוג כלפיהם בנימוס וכבוד. אין להרים קול על איש צוות או לפגוע בו פיזית או מילולית.

2. מערכת המידע הרשמית של בית הספר הינה סמארט סקול. לשם נשלחות כל ההודעות להורים ומכתבים שאינם בודאר, בדבר תפקוד ילדם. חלה החובה על כל הורה להתחבר למערכת ולקבל עדכונים בנושא תפקודי לומד, התנהגותי, הישגים ועוד. ניתן להשאיר כתובת מייל מדויקת אצל אחראית מנב"ס (רישום מסודר ייעשה בערב הורים ראשון) כדי לראות במייל את ההודעות שנשלחות בסמארט.

3. תקשורת אינטרנטית אחרת וככלל זה וואטספ או ס.מ.ס ייעשו ע"י מחנך או הורה רק לצורך הודעות. אין לנהל שיחות דרך מערכות אלו. לצורך שיח יש לתאם עם המורה המבוקש.

4. בכל מקרה של היעדרות ידועה, חלה החובה על ההורה לעדכן את מחנך הכיתה מראש וככלל זה היעדרות בשל מחלה, אשפוז או אבל.

5. האחריות על נוכחות תלמידים בבית הספר היא חלק ממחויבות ההורים לפי חוק קב"ס. בכל מקרה של היעדרות יותר מ- 14 יום לא ברציפות, שלא מסיבות אשפוז/ אבל, תעשה פנייה לטיפול הקב"ס היישובי. שיתוף פעולה בין ההורים למחנכ/ת הכיתה מונע שוטטות והיעדרות בלתי מוצדקת הפוגעת בהישגיו ובהתפתחותו התקינה של תלמיד ומונעת התנהגויות סיכוניות.

6. הודעה על השעיית תלמיד תימסר ע"י מחנכ/ת הכיתה בשעות הצהריים ביום שלפני ההשעייה. לאחר סיום יום הלימודים יש להוציא מקרים חריגים של אלימות בהן יוזמנו ההורים לאסוף את בנם/ בתם הביתה.

7. חשוב לעדכן את צוות בית הספר וככלל זה מחנך הכיתה/ יועצת/ רכז שכבה ומנהל חטיבה בכל שינוי התנהגותי/ בעיה רפואית, משבר משפחתי, אבחון בעל השלכות על תפקוד רלוונטי שתלמיד עבר. על הדיווח חל חיסיון מוחלט והוא נועד לצורך טיפול נכון ומדויק עבור התלמיד.

8.  צוות בית הספר מחויב בדיווח וככלל זה תעודות ומכתבים לשני ההורים במקרים בהם אינם חיים יחד. במקרים בהם יש צו הרחקה מאחד ההורים יש לעדכן את יועצת בית הספר ולהכין סימוכין משפטיים.

9. הורה שלא קיבל מענה לבקשתו רשאי לפנות להנהלת בית הספר רק לאחר שמיצה את התהליך בכל הרבדים: מחנכ/ת, יועצ/ת, רכז/ת שכבה, מנהל/ת חטיבה.