הרשמה לבית הספר

אופציה 1 – מילוי הטופס ושליחתו דרך האתר:

להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה לחץ כאן

יש לצרף את הקבצים הבאים:

אישור לפרסום תמונות

אופציה 2 – הורדת הטפסים למילוי ידני בקישור הבא:

טופס הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ה

אישור לפרסום תמונות

* את הטפסים יש לשלוח למייל kochi@eshelnet.com

*הרישום באתר הינו לתלמידים אקסטרניים בלבד.

 המעוניינים להירשם לפנימיית אשל הנשיא מוזמנים לפנות לטלפון שמספרו: 08-6408835

 

טלפונים:

מזכירות הכפר: 08-6408902

מזכירות בית הספר: 08-6408907

מזכירות חט"ב: 08-6408952

מזכירות פנימיה: 08-6408835

גזברות בית הספר: 08-6408960