מרכז משאבים – הספריה

ספריית בית-הספר עומדת לרשות התלמידים בשעות הלימודים. ניתן לשאול ממנה ספרי קריאה ועיון, וניתן לשהות בה לצורכי קריאה או לימוד. יש לשמור בה על אוירה הולמת ותרבותית. אין להיכנס לספריה עם אוכל, ויש להקפיד על השקט ועל הניקיון.
לאחר שסיים התלמיד את עבודתו בספרייה, עליו להקפיד להסיר מעל השולחן את כל הניירות, חידודי-העפרונות וכיו"ב. את הספרים עליו להשאיר על השולחן.
התלמידים נדרשים להחזיר ספרי עיון במועד שנקבע. אי החזרת ספרים בזמן, או חבלה בהם, תמנע מן התלמיד השאלת ספרים בעתיד. הספר הוא באחריותו של התלמיד השואל אותו, ואין להעבירו לתלמיד אחר, שלא בידיעת הספרנים. תלמידים, אשר ייתפסו בהשחתת ספרים, או בגניבתם מהספרייה, ישלמו על הנזק.

בשעת הפעלת הספרייה עומדים הספרנים לרשות התלמידים לצורכי ייעוץ והדרכה, הן באשר לספרים ולחומרים המצויים בספרייה ,והן באשר לאופן השימוש במאגרי המידע הממוחשב.

ספרי לימוד

בית הספר עושה מאמצים גדולים, בעלות כספית גבוהה, לספק ספרי לימוד לתלמידים. הספרים הם רכוש בית-הספר, והם ניתנים לתלמידים בהשאלה, תמורת תשלום, למשך שנת הלימודים. אנו רואים במפעל חלוקת הספרים יתרון חשוב לתלמידים. כדי שהמפעל החשוב הזה יימשך, מוטלת על התלמידים החובה לשמור על שלמות הספרים ועל ניקיונם. מי שלא יקיים חובה זו יחויב במחיר הספר החדש. על גבי הספרים מודבקות מדבקות ברקוד. קשקוש על המדבקה גורם לה נזק לא הפיך. על נזק שייגרם למדבקה, יחויב התלמיד בתשלום.

הספרים נמסרים לתלמידים במועד סמוך לתחילת השנה, על פי לוח זמנים שיובא לידיעת התלמידים. הספרים יוחזרו לספריית בית-הספר במועד סמוך לסיום שנת הלימודים, על פי לוח זמנים שיפורסם. לוח הזמנים כולל מועד אחרון להחזרת ספרים. הספרייה לא תקבל ספרי לימוד לאחר המועד שייקבע, ותלמיד, שלא יחזיר ספרים עד לאותו מועד, יחויב במחיר הספרים החסרים, על פי עלות רכישתם. ספרי קריאה ולימוד, שיש להחזירם במהלך השנה, לשימוש חוזר (ולא בסוף השנה כמוסבר למעלה) – ייקבע המורה מועד להחזרתם. מי שלא יחזיר אותם במועד, דינו כדין מי שלא החזיר ספר בסוף השנה: התלמיד יחויב על-פי עלות רכישתם, וספריית בית הספר תקנה ספרים חדשים במקומם לשימוש חוזר.

בנוסף לספרים שהתלמיד מקבל בהשאלה, מחויב כל תלמיד ברכישת מספר ספרים, כגון: תנ"ך, מילונים, אטלס, מאגר שאלות לבחינות בגרות במתמטיקה וכו'. לכל תלמיד תימסר רשימת ספרים, המתייחסת לתוכנית הלימודים שלו. אלו הם ספרים שהם נכסי צאן ברזל של כל אדם משכיל, או ספרי יסוד במקצוע שבו מתמחה התלמיד, ומן הדין שיהיו בבעלותו.

שירותי השאלה

השאלה ממוחשבת – באמצעות כרטיס התלמיד, כל תלמיד מקבל כרטיס בתחילת השנה
שימו לב ניתן לשאול ספרי לימוד רק בהפסקה הגדולה.
יש להקפיד על שמירת הכרטיס והצגתו בזמן השאלת הספרים.
רוב הספרים בספרייה ניתנים להשאלה לשבוע ואף יותר,
פרט לספרים שמורים, המוגבלים להשאלת לילה.
ספרי יעץ, אנציקלפדיות אינן ניתנים להשאלה.
– ניתן להאריך תקופת השאלה לספרים בהתאם לביקוש.
ניתן להזמין מראש ספרים מושאלים.

שירותי הדרכה וייעוץ

בספרייה ניתנים שירותי הדרכה ויעוץ ליחידים ולקבוצות.

לקבלת הדרכה אישית יש לפנות לספרן\ית.

הדרכות קבוצתיות, פעיליות לימודיות בספריה ינתנו בתאום מראש

לפי פניית המורה.

שעות פעילות:

ימים א' עד ו' : משעה 07:45 עד 13:45

ימים א' עד ה': משעה 15:00 עד 21:45