מידע והרשמה

אנחנו מברכים אותך על רצונך ללמוד במסגרת כפר הנוער "אשל הנשיא".

ההרשמה תתבצע במזכירות הכפר/פנימיה, הקבצים הנחוצים מצורפים בסוף דף זה.

טלפונים:

  • מזכירות הכפר: 08-6408902
  • מזכירות בית הספר: 08-6408907
  • מזכירות חט"ב: 08-6408952
  • מזכירות פנימיה: 08-6408835
  • גזברות בית הספר: 08-6408965

משלוח הטפסים

לאחר מילוי הטפסים יש לשלוח לפקס שמספרו: 08-9912348

במידה ולא הצלחתם לפתוח את הטפסים עליכם להוריד את תוכנת אקרובט –
לחצו כאן להורדת התוכנה

הרשמה אינטרנטית לבית הספר

קבצים מצורפים:

טופס הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג

טופס הצהרת בריאות תשפ"ג

פרסום תמונות