מידעון ותקנון – תשפ"ב

קובץ המידעון מרכז בתוכו את כל המידע המעודכן כולל המבנה הארגוני, חברי ההנהלה, מחנכי הכיתות, מרכזי המקצועות והמגמות, תנאי המעבר, תקנוני משמעת ועוד..