למידה בפנימיה

גם השנה נמשיך לקדם את הנושא הלימודי בפנימייה ולהפעיל את קורסי הלמידה, שיעורי העזר ומרכז הלמידה.

קורסי למידה:

מטרת קורסי הלמידה היא לחזק, לשפר ולהקנות לתלמיד הפנימייה יתרון בידיעת החומר הנלמד ובשליטה ביישומו. בקורס ייחשף התלמיד לאסטרטגיות מגוונות, למיומנויות למידה לקראת בחינות, לתרגול ולהתמודדות עם מבחני ביה"ס והבגרויות.

א. כבר בראשית השנה יפתחו מס' קורסי למידה מרוכזים, שיתקיימו פעם בשבוע באופן רציף לאורך כל הרבע הראשון של השנה. הקורסים יתקיימו במתמטיקה, אנגלית, ערבית, לשון, אזרחות, פיסיקה, כימיה והיסטוריה.

ב. באסיפת ההורים הראשונה יוצגו הקורסים השונים וכל תלמיד יוכל להירשם לקורס, תוך התחייבות להשתתפות ותשלום סמלי.

ג. בקורסים ידרשו להשתתף, כחלק מחובה במסגרת הפנימייה, תלמידים שציונם הסופי בתעודת סוף השנה עמד על 65 ומטה ולא שיפרו הישגיהם בקורסי הלמידה בקיץ.

ד. כבר בתחילת הקורס יגיש המורה המקצועי תוכנית סילבוס, בה יופיעו הנושאים שילמדו.

ה. הקורסים יינתנו הן כתגבור והן כהעשרה לימודית לתלמידים חזקים.

ו. המורה בקורס יהיה בקשר עם המורה המלמד את החניך בביה"ס, יעדכן אותו על אופן התנהלות התלמיד בקורס ויקבל משוב על צרכיו בביה"ס.

שיעורים פרטיים ושיעורים בקבוצות קטנות:

מטרת השיעורים במסגרת הפרטנית ובמסגרת הקבוצתית המצומצמת, מחד גיסא, לסייע לתלמידים, המתקשים ללמוד בקבוצות גדולות ומאידך, לעסוק בלימוד והכנה לבחינות, מבדקים ועבודות איתם צריך להתמודד החניך.

א. כשבועיים לאחר תחילת שנת הלימודים נאפשר הרשמה מרוכזת לשיעורי עזר במסגרת קבוצות קטנות ובאופן פרטני. ההרשמה תתבצע בהתאם לפנייה של חניך/הוריו, או, לחילופין בהתאם לבקשת ביה"ס והחלטת המועצה הפדגוגית הפנימייתית / הבית-ספרית.

ב. שיעורי העזר יינתנו ע"פ מערכת קבועה שתפורסם מידי שבוע.

ג. בסיום כל שיעור עזר ימלא המורה דו"ח, שיתייחס לרמת תפקודו ונכונותו של החניך להתקדם. דו"ח זה יועבר לרכז לטובת מעקב ובניית תוכנית עבודה.

ד. בתקופת המבחנים תינתן עדיפות לעזרה לימודית לתלמידים, שהשכילו לנצל במהלך המחצית את התמיכה הלימודית והשתתפו באופן עקבי.

זכרו, הנהלת הפנימייה עושה את המרב להובילכם להצלחה, מצוינות וחשיפה אישית רב תרבותית. עליכם מוטל תפקיד ה"יניקה" והקבלה  אל תוותרו, אנחנו כאן בשבילכם!

מערכת למידה

קבצים מצורפים:

מערכת למידה