מידע והרשמה

על המעוניינים להירשם יש להגיע למזכירות הפנימייה ולהצטייד ב:

  • שתי תמונות פספורט עדכניות.
  • צילום תעודה שנה קודמת – תעודה מלאה.
  • צילום תעודה שנה נוכחית – סמסטר א'.
  • צילום תעודת זהות של אחד ההורים (בה רשום המועמד) + ספח.
  • סיכום מידע רפואי של הנער/ה.
  • תוצאות מבחנים פסיכומטריים / אבחונים קודמים
  • תשלום למבחנים שייערכו בפנימייה (יש לברר במזכירות)

פרטים נוספים בקובץ המצורף ובטלפון 08-6408835

קבצים מצורפים:

מכתב להורים

לוח תשלומי הורים לשנה"ל תשפ"ב

מצגת מידע על הפנימייה