גן ירק

תעודת הזהות של הענף

שם הענף: גן ירק, חממות
מנהל הענף: אלי נגדי
שנת הקמתו של הענף: 1989
מספר תלמידים בענף (ליום): 7

פרטים על הענף

תפקיד הענף:

  • גידול למיני ירקות שונים ומגוונים, כמו קולורבי, פלפל, חצילים, תותים ועוד.גן ירק
  • לבצע פרויקטים (עבודות חקר) בנושאים: אקולוגיה, מדעי החיים, ביולוגיה.
  • להקנות ערכי עבודה, לתת לתלמיד פרספקטיבה חדשה לגבי ערכה של העבודה וחשיבותה של כל שעת עבודה.
  • התנסות בעבודות חקלאיות שונות ומגוונות ולחשוף את התלמידים לטכנולוגיה חקלאית מתקדמת כמו מחשוב, השקיה, בקרת אקלים ועוד.

תפוקת הענף (שנתית): כל התוצרת שמתקבלת בחממה ובגן הירק נשלחת למטבח הכפר.
התמורה שמתקבלת מהתוצרת נכנסת לקופת המשק והחממה לשיכלולים ופיתוח הענף.
יתרונות הענף: להות מעבדת חקר לתלמידים ולהיות מנוף להעמקת הידע החקלאי.
מה היא העבודה בפועל: לדברי אלי, עיקר העבודה היא הכנת החממות בקיץ ושנת הלימודים. שתילה וטיפול בשתילים, התקנת טיפטוף, קטיף, אריזה של התוצרת למטבח וכן עבודות שונות ומגוונות לטובת הענף.