דיר ורפת

על הדיר

שם מנהל הענף: משה קרויטרו
מטרת הדיר: עדר לבשר
שנת פתיחתו: 1958
מספר התלמידים בענף (יומי): 10
מספר בעלי החיים: 120 רחלות (אמהות), 160 טליות\טלאים
תפקיד הענף: להקנות מוסר עבודה לתלמידים, עבודות גמר לתלמידים.
תפוקה שנתית: במכירת טלאים וטליות לבשר, כ-300 ראש בשנה, הכסף הולך לאוצר המדינה.

העבודה בפועל-מה היא?

תחזוקת הענף באופן ימיומי, עבודות כגון האכלה, זריקות, עזרה בהמלטות וטיפול בטלאים.