תקנון עבודה בענפי המשק

כללי

העבודה במשק החקלאי ובענפי השירותים הינה חלק מתוכנית הלימודים המאפיינת את "אשל הנשיא", ועל-כן מהווה חלק בלתי נפרד מחובותיו של התלמיד הלומד בבית ספרנו. בעבור חלק מהתלמידים מאפשר השילוב בין לימודים עיוניים ועבודה מעשית למידה יישומית ואינטגרציה בין מקצועות שונים.

כלל תלמידי בית הספר מחויבים ביום עבודה אחד בשבוע על פי מערכת השעות הבית ספרית. כמו כן מחויבים תלמידי ט' – י' גם בשבוע עבודה אחד במהלך חופשת הקיץ. ישנם מועדים בהם מגויסות כיתות ספציפיות לעבודה במשק שלא עפ"י הימים הקבועים (מה שנקרא : "תגבור" לקראת מבחנים, טיולים שנתיים, סיורים וכדומה)

הנוכחות בימי העבודה בקיץ הינה חובה וברצף אלא אם תואם אחרת עם סידור עבודה. גם היעדרות מוצדקת מחויבת בהחזר. היעדרות בלתי מוצדקת תחויב בכפל ימים. 

אנו מאמינים כי תלמיד העובד ולומד במסגרת זו סופג ערכים חינוכיים חשובים: הוא רוכש מיומנויות עבודה, מתנסה בהשתלבות במערך עבודה ובעבודת צוות ומפנים את ערך השמירה על איכות הסביבה. בד בבד, מזמן יום העבודה הזדמנות נוספת, שונה במהותה, הן להכיר את האחר והן לתת ביטוי ליכולת ולעניין אישיים.

אנו מבקשים להביא לידיעת התלמידים והוריהם כי במשק מתקיימת פעילות לימודית / חינוכית ענפה ביותר. מדי שנה מתבצעים ניסויים רבים בענפי החי והצומח במשק, המשמשים לעבודות גמר / פרויקטים.

סידור העבודה

סידור העבודה מנוהל ע"י סדרנית העבודה

שעות עבודה

משמרת בוקר: 8:15 עד 12:30 בהתאם לתכנית העבודה והלימודים של השכבה.

הפסקה: 10:00 עד 10:30 (מרכז הענף רשאי לשנות את המועדים ע"פ צורכי הענף).

ביגוד

  • לעבודה יש לבוא בלבוש הולם. בכל הענפים, כולל ענפי השירות, חייבים לבוא בנעלי עבודה (נעליים גבוהות סגורות) כחלק מתוך הבטיחות הנדרשת.

תלמיד אשר לא ימצא לו פיתרון בנושא זה יזומן לשיחת הורים בבית הספר ובנוסף יידרש התלמיד

       להשלים יום עבודה.

  • בימים חמים יש להצטייד בכובע ובאמצעי הגנה נוספים מפני קרינת השמש.
  • תלמיד, שעובד בענפים בהם עלולים בגדיו להתלכלך (כגון: במשק החי, במספוא ובענפי השירותים), עליו להצטייד בבגדים להחלפה.

      נהג האוטובוס עלול לסרב להסיעו בבגדים מלוכלכים.

  • חל איסור ללבוש מדי צה"ל עפ"י חוק.

 

החלפת מקום העבודה בענפים

בסוף כל מחצית יתקיים סבב של החלפת מקום עבודה בענפים. סידור עבודה יעשה מאמץ לשבץ את התלמידים בענפים על פי בקשתם. יש להביא בחשבון כי מגבלות שונות עלולות למנוע מתלמיד לעבוד בענף אותו ביקש (כגון: התמחות תלמידי י"א-י"ב או צורכי המשק, הצורך בבעלי רישיונות נהיגה וכו').

 

אישורים רפואיים

תלמיד הסובל מבעיות רפואיות חייב לדווח עליהן על-גבי טופס הצהרה עם קבלתו ל"אשל הנשיא" בצירוף אישור רפואי מפורט. יש להקפיד על נוהל זה מדי תחילת שנה.

במידה וחל שינוי במצבו הרפואי של התלמיד עליו לדווח זאת לסידור העבודה ולבית הספר ולהביא אישורים רפואיים מעודכנים.

השיבוץ בענפי המשק יהיה בתיאום לטופס הצהרת הבריאות ויחל על כל פעילויות בית הספר השונות .

לכל אישור רפואי יינתן מענה בהתאם למגבלה\ הקלות הרשומים.

 

עבודה בענפים

יום העבודה בענפים מחולק לעבודה מעשית וללימודים עיוניים:

עבודה מעשית מלווה בהדרכה של מרכז הענף, והיא כוללת שיחת בוקר לקביעת מטלות יומיות, הדרכה עיונית ומעשית. מעת לעת רשאי מרכז הענף לבדוק את ידיעותיו של התלמיד ע"י מבדקים, ואלה ישמשו אותו בבואו להעריך את ציוניו של התלמיד בסוף המחצית.

בחינות מעקב – תלמידי י"ב העובדים בענפי המשק מחויבים למלא יומן הכשרה עד תום עבודתם במשק.

בסיום יב' ייבחנו בענף בו התמחו, בהיקף של 1 יח"ל.

 

היעדרויות

חלה חובת נוכחות בכל ימי העבודה במהלך שנת הלימודים!!!

במקרים הבאים לא תיחשב היעדרות לתלמיד מהסיבות הבאות:

  • א. פעילות בית ספרית.
  • ב. פעילות שכבתית.
  • ג. פעילות של מגמה \סיור מגמה.
  • ד. פעילות ספורט\תחרויות.
  • ה. תגבורים

 

כל הפעילויות הללו מחויבות בהעברה מראש(של המורה\מרכז המגמה) לסידור העבודה את רשימת התלמידים המשתתפים.

היעדרות אישית :

לכל תלמיד במהלך כל מחצית תתקבל היעדרות מוצדקת אחת בלבד! כנגד הצגת אישור מתאים ללא צורך בהשלמה מהסיבות הבאות: צו צבאי, טסט, זימון לשנת שירות ומחלה.

השלמות:

לרשות התלמיד יש עד שבוע להשלים את ההיעדרות או לחילופין שבוע לתאם מועד השלמה מול סדרנית המשק , אם לא יושלם/יתואם השלמת יום העבודה התלמיד/ה ישלח ליום עבודה במשק על חשבון לימודים .

השלמות יום עבודה תתבצע בהגעה עצמית בלבד 

איחורים:

תלמיד אשר יאחר עד 4 פעמים יצטרך להשלים יום עבודה מלא.

הציון הסופי בתעודה ייקבע ע"י המרכז עפ"י הפרמטרים הבאים: נוכחות(60%), משמעת (15%), עבודה מקצועית וקבוצתית( 15%)והערכת מרכז (10%).