רציונאל תכנית ליווי הבוגרים

רציונל ומטרות

היציאה ממסגרת משפחתית לחיים עצמאיים מהווה אתגר משמעותי עבור כל צעיר, גם זה החי במסגרת משפחתו הביולוגית אתגר זה משמעותי במיוחד עבור צעירים אשר חלק גדול ומשמעותי מחייהם שהו במסגרת חוץ ביתית והעומדים לצאת לחיים עצמאיים.

מתבגרים הגדלים בקרב משפחותיהם לומדים דרכם את הכישורים והמיומנויות המאפשרים להם לצאת לחיים עצמאיים ונורמטיביים.

ייתרה מזו, מתבגרים הגדלים במסגרת המשפחה נשארים חלק אינטגראלי ממנה, גם בעת יציאתם לחיים עצמאיים, וזוכים לתמיכתה לאורך זמן.

לעומתם, בוגרי מסגרות ההשמה החוץ ביתית חסרים, לעתים תכופות, את המיומנויות הנדרשות לשם התמודדות עם חיי בגרות עצמאיים, ומקורות התמיכה לה זוכים מהסביבה הם מוגבלים.

הנערים והנערות המגיעים למסגרת הפנימייה עוברים תהליך הנמשך מספר שנים, כאשר בהגיעם לגיל 18 מסתיים לכאורה תהליך זה. מקובל בחברה להתייחס לנערים ונערות בגיל 18 כבוגרים, אך בפועל חלק מאוכלוסייה זו עדיין ללא כל הכלים הדרושים לחיים עצמאיים, ללא מקצוע, ולעיתים אף ללא תמיכה משפחתית. בקרב חלק מהצעירים בתקופה זו מתגברים רגשות של בלבול, חוסר וודאות, חשש מהעתיד, אין אונים וקושי בהתמודדות עם מכלול השינויים שעוברים עליהם. התמודדות זו עלולה ליצור תחושת שוליות חברתית והתנהגויות בלתי רצויות כמו חיפוש שליטה, דפוסי התמכרות, התבודדות וכדומה.

במסגרת הרצף התהליכי לקראת השינוי והבגרות אשר רוכשים חניכי הפנימייה, חשוב לתת לבני הנוער הנ"ל תקופת ליווי נוספת על מנת לחזק את יכולות התפקוד העצמאי.

כחלק מההכנה לחיים נשאף להכיר לצעירים את השירותים הקיימים בקהילה ואת הנגישות אליהם.

במסגרת בית הבוגרים, יירכשו הנערים והנערות כלים להתמודדות עם החיים העצמאיים- ייווצר קשר עם הצבא על מנת להקל על כניסתם למסגרת חדשה זו, יירכשו כלים הקשורים לתעסוקה, להתנהלות כלכלית, לניהול משק בית עצמאי, והתנהלות מול הגורמים השונים הקיימים בקהילה- בנק, דואר, שירותי בריאות ועוד.

מטרת העל בהקמת בית הבוגרים הנה לסייע בהכנתם של הצעירים עוד בעת שהותם במסגרת הפנימייה, ולהציע פתרונות שנועדו להקל על השתלבותם בחברה לאחר יציאתם מהמסגרת. החיים מחוץ למערכת הפנימייתית האינטנסיבית, תוך התמודדות מבוקרת ומודרכת עם מטלות החיים, תעמיד את הצעירים לקראת סיום התהליך עם מוכנות גבוהה יותר לחיים ולהתמודדות עצמאית בקהילה.

תכנית ליווי הבוגרים תכלול מספר ערוצי תמיכה וקשר:

1- הכנה לחיים שאחרי הפנימייה והיציאה חזרה לקהילה- פעילות מובנית בשכבות יא'-יב'.

2- מיפוי צרכי הבוגרים בהקשר לאופי הליווי- בית בוגרים, ליווי הדוק ורציף ומתן עזרה בתחנות חיים, ליווי מרחוק ושמירה על קשר.

3- בניית תכנית ליווי לכלל חניכי  הפנימייה בשנים 2015 ואילך.

4- יצירת דרך התקשרות והעברת מידע לכלל בוגרי אשל הנשיא והנגשת מידע רלוונטי לקידום בתחנות החיים השונות- בחירת מכינה\ שנת שרות מתאימה, גיוס לצה"ל, עזרה בתוך השירות הצבאי, היציאה מהמסגרת הצבאית וחיפוש הדרך, הנגשת הלימודים הגבוהים וקורסים מקצועיים שונים, השמה והתנדבות בתוך אשל הנשיא.

5- קיום כנסי מחזור כחלק משמירה על קשר עם בוגרי הכפר.