תפקיד רכז הבוגרים

בית הבוגרים עלה כצורך מן השטח, זיהינו בוגרים שזקוקים לסיוע ותמיכה בסיום שהותם בפנימייה ובוגרים שזקוקים להמשך ליווי ותמיכה בעוצמות שונות על מנת להמשיך ולהתפתח, עד למקום בו יוכלו לתרום לחברה, לפנימייה ולקהילה בה הם נמצאים.

רכז בית הבוגרים אחראי על תחום הבוגרים בפנימיית אשל הנשיא, עוד בתקופת שהות החניכים בפנימייה דרך השלב בו הם מסיימים את שהותם בפנימייה וזקוקים להמשך ליווי ותמיכה ברמות משתנות, ודרך המשך הקשר עם הפנימייה וכפר הנוער אשל הנשיא כמקום של שייכות וצמיחה וכדרך לחזור ולתרום חזרה למקום .

הרכז יפעל כמנהל תיקי הבוגרים ויהיה אמון על בניית תוכנית קידום בצורת "חליפה אישית לכל בוגר ובוגרת", החל מן המקרים בהם יש צורך בבית חם גם לאחר סיום הפנימייה וכלה בחניכים שהשתלבו בצורה מלאה וזקוקים לקשר, תמיכה והקשבה.

כמו כן, יחבר הרכז בין הבוגרים לכלל המערכות העוטפות את הבוגרים-  פנימייה, קהילה, פרויקטים, צבא, תכניות לימודיות שונות וכיו"ב- בהתאם לצרכי הבוגר או הבוגרת.

תפקיד רכז הבוגרים מאופיין במספר שלבים הקשורים באופן מלא לשלבי חיי הבוגרים, ומתוך כך נגזרת הגדרת תפקידו.

בזמן השהות בפנימייה:

תכנית הכנה לעצמאות החל משכבה יא' מיון לבית הבוגרים ובניית תוכנית אישית לבוגר:

א. בניית תוכנית הכנה לעצמאות החל משכבה יא' . התוכנית תבנה בליווי גורמים רלוונטיים על פי צורך בתאום עם רכז מרכזייה חינוכית, צוות השכבה והנהלת הפנימייה תוך עזרה בפרויקטים רלוונטיים חיצוניים. התוכנית תקנה מכיתה יא' כלים לפיתוח עצמאות במטרה לאפשר סיום כבוגר עצמאי. כמו כן, תאפשר עוד מקום בו יהיה ניתן לאתר חניכים שיזדקקו לתמיכה נוספת ברמות שונות.

ב. הכנת תוכנית אישית לבוגרים על פי צורך אישי מתחילת שנת יב' ועד לסיומה.

ג. בניית תוכנית אישית לחניכים בעלי עורף משפחתי מורכב, וחיבור לפרויקטים רלוונטיים דוגמאות למרחב (תחילת תוכנית כיתה יא), קו לזינוק (תחילת תוכנית כיתה י), אחרי (כיתה יא) וכן הלאה. הרכז יהיה אחראי על התיאום בין התוכניות השונות וקידומן בשכבות, מול החניכים ומול הצוותים לקידום החניכים.

ד. איתור ומיון חניכים לבית הבוגרים, ליווי וועדת הקבלה.

ה. חיפוש תוכניות נוספות המסייעות לבוגרים והעלאתן בפני הצוותים החינוכיים הרלוונטיים.

בית הבוגרים:

בית הבוגרים מיועד לבוגרים עם עורף משפחתי מורכב, או כאלו שנתקלו בקשיים לאחר סיום הפנימייה וזקוקים למענה של מגורים. בית הבוגרים יפעל כמענה זמני אשר יסייע לבוגר לחזור לחיים עצמאיים מחוץ לפנימייה מהר ככל שניתן.

א. קיום וניהול וועדות החלטה לגבי מועמדים לבית הבוגרים.

ב. עריכת תיאום ציפיות ובניית תכנית אישית לבוגר.

ג. אחראי על עדכון נהלי בית בוגרים והעברתם לבוגרים.

ד. עריכת מפגשים אישיים וקבוצתיים עם הבוגרים.

ה. עבודה עם סטודנטיות בהכשרה מעשית לעבודה סוציאלית, בליווי בוגרים בבית הבוגרים.

ו. תיווך בין הבוגר לגורמים רלוונטיים שונים בפנימייה, בקהילה, פרויקטים שונים.

ז. בניית תוכנית התנדבות ותרומה לקהילה או לפנימייה ויישומה.

ח. בניית תוכנית אישית לבוגר שתתייחס לנושא תעסוקתי, לימודי, צבאי, משפחתי, כלכלי, וצרכים אחרים על פי צרכי חניך.

ט. קידום מיומנויות עצמאות של בוגרים.

י. שילוב חזרה בקהילה- סיוע במציאת פתרון מגורים ותמיכה קהילתית לבוגר.

ליווי בוגרים:

ישנם בוגרים שהמעבר מהפנימייה חזרה לבתיהם נעשה בצורה טובה ומצליחים לקדם ארת מטרות חייהם בשלבי החיים השונים. עם זאת, הם זקוקים לעיתים להמשך ליווי והקשבה ותיווך בין גורמים שונים. כמו כן, חיבור לתוכניות שונות שעולות ויכולות לסייע להם בהמשך התפתחותם. הליווי ייתן מענה לתחום זה.

א. בניית תכנית פרטנית לחניכים מחוץ לפנימייה ומעקב אחר יישומה מול החניך וגורמים מלווים.

ב. תיווך בין הבוגר לגורמים רלוונטיים שונים בפנימייה, בקהילה, פרויקטים שונים.

ג. בניית ותחזוק קבוצת פייסבוק ודרכי תקשורת וירטואליים אחרים על פי צורך- לשמירה על קשר והנגשת מידע רלוונטי ובניית קבוצות תמיכה ועזרה בשלבי החיים השונים.

ד. קיום ימי שיא לחיזוק קשר פנימייה בוגרים.

ה. קיום סדנאות לבוגרים לקידומם גם לאחר סיום הפנימייה.

ו. יצירת קשר בוגרים ותיקים עם צעירים ובניית מודל חונכות לסיוע ותרומה- "בוגר חונך חניך".