לוח צלצולים והסעות

לוח צלצולים תשפ"ב

ימים ראשון-חמישי

ש.1-2

בין השיעורים (9:00) יושמע צלצול קצר רק עבור תלמידים ומורים שלא מלמדים/לומדים ברצף

09:45  

08:15

"בוקר טוב אשל"

ש.3 10:40 09:55
הפסקת בוקר 11:00 10:40
ש.4 11:45 11:00
ש.5 12:40 11:55
ש.6 13:35 12:50
ש.7 14:30 13:45
ש.8 15:15 14:35
ש.9-10 17:00 15:30

 

יום שישי:

שיעורים  1-3 כמו בשאר ימות השבוע,  שיעור 4: 10:50-11:35 שיעור 5: 11:40-12:25

שעת סיום  לימודים – של כל שכבה

שכבה יום א' יום ב' יום ג' יום ד' יום ה' יום ו'
שכבה ז' 13:35 13:35 12:35 13:35 13:35 12:25
שכבה ח' 13:35 13:35 12:35 13:35 13:35 12:25
שכבה ט' 13:35 13:35 12:35 13:35 13:35 12:25
שכבה י' 15:15 13:35 15:15 13:35 15:15 12:25
שכבה י"א 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 12:25
שכבה י"ב 15:15 15:15 15:15 15:15 15:15 12:25
יום עבודה: 

 

יב 5-7 י 4-6  יא 4-6 יב 1-4 יא 1-3 י 1-3

 

* הסעות מבית הספר יוצאות 10 דקות לאחר הצלצול בתום השיעור.