טפסים שימושיים

בדף זה מרוכזים טפסים שונים להם תזדקקו במהלך שנת הלימודים.

קישורים:

טופס הצהרת בריאות תשפ"ג

טופס אישור יציאה משטח הכפר

טופס אישור העדרות למנב"ס

טופס אישור נסיעה בתחבורה ציבורית

הצהרת הורים לצוות הבריאות בנושא בדיקות וחיסונים

טופס תביעת ביטוח (תאונות אישיות תלמידים)